top of page

Ordet «runa» kan bety hemmelig viten. Både runetegnene i seg selv og

de få som behersket skrivekunsten, kan ha vært omgitt av mystikk. 

Runer kan brukes til mye forskjellig, bl a å få mer innsikt i eget liv og fremtid/fortid – noe jeg ønske å hjelpe deg med gjennom de ulike behandlingsformene jeg tilbyr, som f.eksempel hypnoterapien eller NLP, som du kan lese mer om her.

Jeg har alltid syntes at det har vært noe spennende med norrøn mytologi, og da navnet på klinikken min kom til meg – mens jeg lekte med hvordan logoen skulle se ut, fikk jeg ideen om å bruke runer. De fleste av runene jeg har brukt har også den riktige lyden, men ikke alle – for meg er det hvordan den ser ut og hva de står for som gjorde at jeg valgte å bruke runene – da jeg oppdaget at stod for ting som jeg ønsket å hjelpe kundene mine med. 

 

«Det finnes ingen «gode» eller «farlige» runer – de viser kun hvordan livet, livsprosessene og verden endrer seg i takt med universets rytmer på en usminket og direkte måte.

For den utrenede kan dette virke uforståelig og truende, og dermed skremmende.Men uansett hvor mye vi prøver å motsette oss forandring, vil forandring skje. Dette eren naturlov som vi må forholde oss til, og som blant annet er beskrevet med yin/yang-modellen.

Hver rune inneholder og representerer et vell av informasjon og magiske muligheter. Til hver rune er det knyttet en bokstav, klang, farge, retning, tidspunkt og årstid, astrologiske planeter, ulike nordiske guder og lysvesener, mystisk visdom, mystisk magi, spells (tryllespråk for å kunne utføre magi), et element, psykologiske egenskaper, steiner og planter med mer.

Runene er også et ypperlig verktøy for personlighetsutvikling og spirituell vekst. Runene er kraftfulle verktøy til all form for healing av fysiske og psykiske sykdomstilstander

Runene er en del av vår egen arv og viser vår spirituelle tradisjon. Når runene benyttes med utgangspunkt i norrøn mytologi, får man direkte adgang til den fantastiske visdommen og kreftene som ligger skjult bak hver rune.

For oss som er oppvokst i Norden, er dette en del av vår natur som fører til at vi har direkte tilgang til denne magien. For oss er det mye enklere og mer effektivt å utføre runemagi for healing og endring av strukturelle livsprosesser gjennom utføring av runeritualer enn for mennesker fra andre deler av verden.»

 

Jeg jobber ikke med runer eller bruker som verktøy i noen av mine behandlinger.

 

Odin er en allfader og en skapergud – men ikke skaperen av universet. Han er leder av æsene og einherjene, mennene som hadde falt i kamp på Valhall. Odin fikk sin store spirituelle kraft gjennom en sjamanistisk innvielse, hvor han hang opp ned i ni dager i livets tre Yggdrasil. Der lærte han om hemmelighetene og de magiske kreftene bak runene.

 


Hvert runetegn står for en «bokstav» slik at de kan settes sammen og forme et ord.
Runene er også magiske symbol, og hvert runetegn har et eget navn og en egen symbolsk betydning.

 

Den eldre futharken, som er den eldste formen av runeskrift, består av 24 runer, 8 runer i hver av de 3 ætter, Frey´s ætt, Heimdal´s ætt og Tyr´s ætt. Så har vi også den anglo-saksiske futhorc som tilslutt bestod av 33 runer, antageligvis er dette en videreutvikling av den eldre futharken som ble utviklet i Friesland og som derfra senere spredte seg til England, en annen teori er at runene først kom fra Skandinavia til England, hvor de ble modifisert før de ble eksportert til Frisia. Disse 9 ekstra runene er ofte utelatt i tradisjonelle runesett, da de er forbundet med mange av de mindre populære skikkelsene i norrøn mytologi, som f.eks Loke eller datteren hans Hel, dødsgudinnen – med unntak av runen Gar, som er Odin´s rune, regnes disse i blant som den fjerne ætt, gudenes ætt, eller Hel´s ætt.

 

 

F – fehu- fe lyd F

kveg betydde på germanernes tid velstand / rikdom, men dette er rikdom som hele tiden må fornyes dersom den ikke skal svinne hen, som ry, ettermæle, berømmelse. Runen står altså for bevegelig rikdom og eiendeler, drivkraften og det harde arbeid som leder til rikdom, følelsesmessig, åndelig og materiell. Dette er fruktbarhetsguden Frøys rune, han som bringer rikdom.
fremtidig velstand, suksess, glede og  forandring

 

 

R (r) Reid – Vognrunen lyd R

Runen er forbundet med menneskets vilje og evne til å ta beslutninger og utføre dem, og til å selv ta kontroll over hvor en går og i hvilken retning. Runen indikerer ofte reiser og kommunikasjon, dette kan være reiser på indre plan eller kan rett og lett vise til livets reise, den forteller oss at vi er på rett vei. Den forteller om forandring, fremgang og sjebnen som rører på deg, spirituelt handler den om en søken, en prosess, å gå fra et nivå til et annet.

 

I (i) Isa – Isrunen Lyd i

Runen kan tyde på stagnasjon, at noe har gått i stå, på ett eller annet område, en utfordring eller frustrasjon, mentale hindringer til tanker og handlinger, den står også for tålmodighet og refleksjon

 

S (s) Sol – Solrunen betyr sol/solkraft lyd S

 

Runen handler om oppnåelse av mål og den er et åndelig symbol for klart syn, energi, styrke og suksess i alt, styrken til å gjøre positive forandringer i livet.  Den er knyttet til vår følelse av egenverdi og selvrespekt og kontakten mellom ditt høyere jeg og det ubevisste sinnet.

 

T (eo) Ear, Grav-runen fra den anglo-saksisk futhorc

 

Dette er kanskje den mest kontroversielle runen av alle, Ear, også omtalt som grav-runen. Den er hellig ti Hel, Loke og Angebodas datter, Hel er dødsgudinnen og herskerinne i dødsriket (også kalt Hel), på den en halve siden synes hun som en vakker kvinne, den andre halve et råtnende lik, hennes hjem er åpent for alle.

                                               I likhet med kortet Døden i Tarot-stokken, handler denne runen om hvordan død og tap er en naturlig del av livssyklusen. For at en ting kan leve, må en annen dø. Livet gir vei til døden som bringer liv igjen. Runen minner oss om at alt kommer og går, forgjengeligheten av alle ting, hvert tap vil innlede en ny del av historien .... og at denne syklusen er det eneste som er permanent og som man kan være helt sikker på.  Hel´s makt er absolutt, den er evig uforanderlig, selv om hun bringe evig forandring i våre liv.

                                                                                                          Runen forteller oss at livet ditt, eller en del av livet ditt, trenger en total omstart. Den handler ikke om hvorvidt du bør gjøre det – det er uunngåelig og nødvendig. Runen sier at det vil skje, fordi det er på tide og fordi det må skje. Hvor smertefullt det er, avhenger av din holdning. Det eneste som du kan kontrollere, til slutt, er hvordan du vil møte denne endringsprosessen.

 

E (bindrune – sammensetning av 2 runer)

Runen forteller om suksess i risiko taking, noen ganger må vi ta en risiko for å sikre oss suksess.

 

D (Det finnes så klart en rune for bokstaven d , men det finnes ingen runer som ser ut som denne bokstaven slik vi er vant med å se den, derfor har jeg valg et sidestilt triangel) Ellers kan man jo si at jeg har brukt en del av runen for d, dagr, som betyr dag og har lyden D, den ser ut som to trinagler som møtes J

 

Trekanten er et vanlig symbol, med mange betydninger i ulike kulturer og religioner opp gjennom tidene, i blant avhenger betydningen av hvilken vei triangelet  er stilt,  ut fra hva jeg kan finne ser det ikke ut til å ha en spesiell betydning når det er sidestilt på denne måten. Trianglet kan stå både for å passe inn, eller stikke ut og være anderledes eller individualist. Trekanten kan stå for tallet tre, som for mange er et lykketall,  «Tretallets kraft» finnes overalt og står for den tredelte verden : himmelen, jorden og vannet; den representerer mennesket som kropp, sjel og ånd; fødsel, liv og død; begynnelse, midte og slutt; fortid, nåtid og fremtid;

 

E er en binderunde som står for oppdagelse av skjult kunnskap

 

T =Tyr/ty lyd T

 

Står for kriger, guden ty

bottom of page